Dødsdom for fødsel i dølgsmål

31. jan 2020 | Historiecirkler

Skandalen – om en tjenestepiges fødsel i dølgsmål 1756

Da det blev opdaget, at tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter, havde født i dølgsmål og skaffet sig af med barnet, blev det starten på et meget dramatisk begivenhedsforløb.

Anne blev dømt til døden ved Ravnebjerg Birketing og dødsdommen blev stadfæstet ved Højesteret. Efterfølgende blev hun dog benådet af kongen, som ændrede dommen til indsættelse på livstid i Børnehuset på Christianshavn.

Affæren fik vidtrækkende konsekvenser og blev årsagen til flere retssager med omfattende undersøgelser og forhør, idet der ikke kun var tale om en principiel retssag vedr. lejermål og fødsel i dølgsmål, der startede med jordemoderens anmeldelse. Møllerens hustru havde lidt mere end en uge før fødslen sammen med børn og svigerbørn af 1. ægteskab lagt sag an mod sin ægtemand med økonomiske krav i forbindelse med aftaler, der var indgået, da han havde overtaget fæstet efter den forrige møller og senere søgte hun også skilsmisse, begærede overtagelse af fæstet til sig selv og krævede erstatning for møllens brøstfældighed.

Det dramatiske forløb, giver en unik indsigt i 1700-tallets opfattelse af etik og moral og i hvordan retssystemet fungerede under enevælden. Stridens akter er omfattende og giver et detaljeret billede af handlingsforløbet, der pludseligt og voldsomt forandrede de impliceredes tilværelse. I det foredrag Historiesnedkeriet tilbyder om sagen skildres affærens forløb og betydning for Anne Jensdatter og for mølleren og hans familie. Og vi ser nærmere på rettens behandling af sagen både ved Ravnebjerg Birketing og ved Højesteret.

Foredraget bygger på arbejde i en lokalhistorisk studiekreds i Dalum (Historiecirkler) startet 2018.

Maleri af H. A. Brendekilde, Dalum kirke og præstegård set fra åen nedenfor Dalum Mølle, o. 1880