Historiecirkler

Projektet Historiecirkler arbejder med at etablere studiekredse i lokalhistorie og forsøger dermed at involvere flere i arbejdet med at udforske og formidle lokalhistorie.

Alle møder vanskeligheder i arbejdet med at finde kilder, som kan give brugbare svar, men i en studiekreds kan man samarbejde om at overkomme de vanskeligheder, som uundgåeligt opstår i arbejdet med lokalhistorie. Det gælder både udfordringer med at finde relevante oplysninger i kilderne og med at få formidlet resultaterne af arbejdet.

Viden og fortællinger om lokalhistorie kan være med til at give en fornemmelse af samhørighed og sammenhæng. Derfor kan lokalhistorie også medvirke til en god integration af tilflyttere til et lokalområde, bidrage til skolernes historieundervisning, gøre lokalområdet mere interessant for borgere og turister m.m.

Projektet er indtil videre udmøntet i en studiekreds i Dalum.

En følgegruppe, sammensat af medvirkende fra bibliotek, museum, aftenskole, arkiv, lokalhistorisk forening, medvirker til at præge og sikre projektets udvikling.