Foredrag

Rent mel i posen

Foredraget handler om dansk kornmølleri. I de seneste århundreder er mølleriet forandret. Modernisering og liberalisering gjorde op med mølleprivilegierne og skabte en helt ny situation for mølleribranchen. Allerede under enevælden var der et stærkt ønske blandt fortalere for mere liberalisme og handelsmølleri, bl.a. for at kunne eksportere mel og dermed opnå formalingsgevinsten på kornet. Det lykkedes og gav i en periode store gevinster til investorerne, men det førte også til stor faglig uenigheder og da eksportmulighederne ophørte i 1890erne, blev der hård konkurrence i mølleribranchen.

Foredraget belyser og forklarer en spændende udvikling af et fag, som er præget af avanceret teknologi og hårdt fysisk arbejde. Udviklingen var også påvirket af og medvirkende til en forandring af den danske befolknings madvaner.

Maleri: Otto Bache: Vandmøllegården, 1876 (Den Hirschsprungske Samling)

Foredraget varer ca. 90 min.

Historiecirkler

Foredraget handler om hvordan man kan arbejde i studiekredse med lokalhistorie. Udgangspunkt er erfaringerne fra en studiekreds, som er etableret i Dalum i september 2018. Studiekredsen mødes for tiden hver 14. dag på Dalum Bibliotek, eller tager sammen på studietur til forskellige steder for at undersøge de emner der arbejdes med. Kredsen tager også sammen til foredrag, eller inviterer gæster og vil også stå for at arrangerer eller holde foredrag om de emner, der arbejdes med.

Foredraget giver eksempler på forskellige emner/temaer som kredsen har arbejdet med eller p.t. arbejder med. Og tanken er, at det måske kan inspirere andre til at danne en studiekreds.

Foredraget varer ca. 1 time med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat i ca. 30 min.

En skandale!
Da tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter i 1756 fødte i dølgsmål og…

Foredraget handler om en retssag, der blev ført i 1756-57 fordi tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter fødte i dølgsmål og skaffede sig af med barnet/fosteret. Hun nægtede at lade sig undersøge og mølleren, som senere viste sig at være far til barnet bortviste jordemoderen og de andre kvinder, der kom til for at undersøge sagen. Først efter nogle dage lykkedes det med magt at gennemføre en undersøgelse. Under de efterfølgende forhør indrømmede tjenestepigen, at hun havde født et dødfødt barn, at mølleren var far til barnet og at hun havde kastet barnet i åen. I foredraget gennemgås detaljerne i sagen, rettens syn på sagen og konsekvenserne for de implicerede.

Foredraget er blevet til i forbindelse med studiekredsarbejde i en studiekreds som arbejder med lokalhistorie i Dalum.

Foredraget varer ca. 90 min.