Foredrag

En skandale!
Da tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter i 1756 fødte i dølgsmål og…

Foredraget handler om en retssag, der blev ført i 1756-57 fordi tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter fødte i dølgsmål og skaffede sig af med barnet/fosteret. Hun nægtede at lade sig undersøge og mølleren, som senere viste sig at være far til barnet bortviste jordemoderen og de andre kvinder, der kom til for at undersøge sagen. Først efter nogle dage lykkedes det med magt at gennemføre en undersøgelse. Under de efterfølgende forhør indrømmede tjenestepigen, at hun havde født et dødfødt barn, at mølleren var far til barnet og at hun havde kastet barnet i åen. I foredraget gennemgås detaljerne i sagen, rettens syn på sagen og konsekvenserne for de implicerede

Foredraget varer ca. 90 min.

Højskolefolk – Johanne og Anders

Foredraget om Johanne og Anders handler om et par med dybe rødder i den grundtvigianske fri- og højskolebevægelse. Anders var født som slegfredbarn i landsbyen Hjelmerup, Verninge sogn på Fyn. Han blev valgt til at stå i spidsen for det udvalg, der skaffede penge til at omdanne Kolds Højskole til en landbrugsskole og i 1887 købte han Dyrupgård i Sanderum.

Foredraget belyser også væsentlige aspekter i forbindelse med sukkerkogeriets etablering..

De to (indtil for nylig) uidentificerede portrætfotos, var afleveret til Lokalhistorisk arkiv i Dalum og omtalt i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings årsskrift 2012.

Foredraget varer ca. 90 min.

Rent mel i posen

Foredraget handler om dansk mølleri i 1800-tallet, hvor mølleriet var under stærk udvikling. De mange gamle møller på landet og i købstæderne, blev påvirket og forandret af modernisering og liberalisering, som gjorde op med mølleprivilegierne og skabte en helt ny situation for mølleribranchen. Allerede under enevælden var der et stærkt ønske blandt fortalere for mere liberalisme om at få indført handelsmølleri, bl.a. for at kunne udnytte mulighederne for at eksportere mel og dermed opnå formalingsgevinsten på kornet. Det lykkedes og gav i en meget lang periode store gevinster til investorerne, men da eksportmulighederne ophørte i 1890erne, blev der hård konkurrence i mølleribranchen.

Maleri: Otto Bache: Vandmøllegården, 1876 (Den Hirschsprungske Samling)

Foredraget varer ca. 90 min.

Historiecirkler

Foredraget handler om at etablere og arbejde i studiekredse med lokalhistorie. Udgangspunkt er erfaringerne fra en studiekreds, som blev etableret i Dalum september 2018. Studiekredsen mødes hver uge på enten på Dalum Bibliotek, på lokalhistorisk arkiv, på landsarkivet eller andre steder for at samarbejde om at undersøge og formidle lokalhistorie. Kredsen tager også på studieture og til foredrag, eller inviterer gæster og arrangerer selv foredrag.

Der gives eksempler på forskellige emner/temaer som kredsen har arbejdet med eller p.t. arbejder med..

Foredraget varer ca. 1 time med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat i ca. 30 min.