Historiesnedkeriet

Historie der vil noget

Vores nære omgivelser har stor betydning for os. Derfor er viden om lokalhistorie – f.eks. om de bygninger vi bor i eller arbejder i og de mennesker der har beboet eller arbejdet i bygningerne før os,  med til at skabe sammenhold og bevidsthed om, at vores liv og arbejde giver mening.