Byvandringer og frokost på Druen & Bønnen med historiesnedkeriet

14. okt 2019 | Nyhedsbrev

Byvandringer

I løbet af sommeren 2019 har historiesnedkeriet arrangeret en serie byvandringer – ind i Holbergtidens Odense. Udgangspunktet for vandringerne var de adgangsveje og porte til byen, der eksisterede på Holbergs tid. Vandringerne varer en time med fortællinger om bygninger, tiden og de personer der boede i Holbergtidens Odense.

I forbindelse med vandringerne kan man købe en vejviser over Holbergtidens Odense udarbejdet af Finn Grandt Nielsen og Per Nørbak i 1988. Pris kr. 75,-.

Byvandringerne – ind i Holbergtidens Odense tilbydes nu til grupper for kr. 1.000,-. Vandringerne kan tilrettelægges med udgangspunkt fra forskellige steder i byen og med fokus på forskellige temaer. Der kan også arrangeres byvandringer inkl. efterfølgende traktement på en af byens cafeer eller restauranter – kontakt historiesnedkeriet for at drøfte mulighederne.

Frokost på Druen & Bønnen med historiesnedkeriet

Historiesnedkeriet arbejder også med andre former for historieevents. For tiden bl.a. med en serie frokoster på Druen & Bønnen, hvor frokosten indledes med et kort foredrag og debat om kendte odenseanere, der har gjort forskel. Det første handlede om C. F. Tietgen. Næste gang er torsdag den 17. oktober, hvor det handler om Lorenz Bierfreund.

Mad og minder

Torsdag den 24. oktober medvirker historiesnedkeriet også i den første af en serie middage på Druen & Bønnen, hvor det handler om mad og minder. Det er perioden 1950-1980, som er i fokus og vi vil gerne skabe gode rammer for at få udvekslet erindringer om den periode på tværs af generationer. Første gang er temaet leg og pligter.

Højby Akademi

Historiesnedkeriet (Ole Jeppesen) underviser i historie ved Højby Akademi.

Historiecirkler

Historiesnedkeriet (Ole Jeppesen) er også initiativtager til en studiekreds i lokalhistorie i Dalum. Studiekredsen arbejder med at undersøge og formidle lokalhistorie. Historiecirkler har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om ideen og tankerne bag studiekredsen. Der er også en kalender, så interesserede kan følge med i hvad der arbejdes med i kredsen – og hvor vi er. https://historiecirkler.dk/om.html