Historiecirkler – studiekredse i lokalhistorie

5. feb 2022 | Historiecirkler, Lokalhistorie

Historiecirkler er opstået ud fra en ide om, at udvikle en ny måde at arbejde med lokalhistorie på. Projektet er startet med en studiekreds i Dalum i 2018, som stadig mødes og arbejder med lokalhistorie på Dalum Bibliotek. For tiden består kredsen af 4 medlemmer, som mødes hver 14. dag. Siden 2018 har vi arbejdet med forskellige emner, der alle har haft relation til Dalum. Vi har været på forskellige arkiver og på studieture sammen. Flere gange har vi været på Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv og arbejdet med materiale som findes i arkivet og vi har fået hjælp og vejledning af arkivets medarbejdere. Vi har også være på Rigsarkivets Læsesal i Odense, på Arbejdermuseet, i Højesteret og på flere studieture.

Dalum-Hjallese er et meget spændende lokalområde, når det gælder lokalhistorie og der er et meget levende lokalhistorisk publikum. Den lokalhistoriske forening udgiver et årsskrift til medlemmerne og for tiden er der o. 500 medlemmer i foreningen. Det lokalhistoriske arkiv drives af en aktiv kreds, som gør et stort arbejde med at indsamle og registrere materiale og som også bidrager med formidling af områdets spændende historie. Samtidig er området også omfattet af den historieformidling som Odense Bys Museer og Stadsarkivet i Odense bidrager med.

Hvad skal man så med en studiekreds? – kunne man måske med rette spørge om.

Sagen er, at historie bedst forstås, når man selv har fingrene i arbejdet med kilderne og at historien også forandres, fordi nye generationer stiller nye spørgsmål og derfor også fortæller historien på nye måder. Studiekredsen i Dalum er da heller ikke mere bundet til Dalum-Hjallese sogn, end at vi meget ofte følger spor, der fører os langt væk fra sognet. Man vil også sagtens kunne deltage i studiekredsen, selv om man er mest interesseret i lokalhistorie uden for sognet.

Billedet ovenfor er et udsnit af et af maleren og forskeren Emilie Demants malerier. I starten af 1900-tallet rejste hun alene til Lapland og levede sammen med samerne for at studere folket. Det vakte stor opmærksomhed i samtiden. Emilie Demants mor er født i Dalum-Hjallese og familien havde relationer til slægten Benzon, der overtog Christiansdal i slutningen af 1700-tallet. For tiden arbejder vi sammen i studiekredsen om at udforske flere af slægten Demants medlemmer og relationerne til Benzonslægten.

I studiekredsen arbejder vi også med vores egne projekter. Det kan f.eks. være relateret til slægtsforskning, ejendomshistorie eller andre emner og vi hjælper hinanden med at finde oplysninger og komme med gode ideer og forslag. Vi har også øvet os i at læse gotisk håndskrift.

Vi vil meget gerne have flere medlemmer i studiekredsen og man skal ikke tøve med at henvende sig eller møde op i kredsen, for at se om det er noget, man gerne vil deltage i. Det koster ikke noget at være med.

Historiesnedkeriet (Ole Jeppesen) som har fået ideen til projektet, tilbyder også et foredrag om projektet og tankerne bag. Hvis der med tiden opstår flere studiekredse, vil det også være oplagt at samarbejde f.eks. ved at dele erfaringer, gode ideer og resultater kredsene imellem.