Tekstforfatning for Trap Danmark om møller

Erhvervshistorie, bygningshistorie og landskabshistorie er et meget spændende felt. Historiesnedkeriet forsker i mølleriets historie og er ekspertforfatter for Trap Danmark om møller.

For tiden arbejdes der med at forfatte tekster om nogle fynske møller. Nogle af de møllebeskrivelser, som allerede er udgivet kan ses på værkets webside.

Der er meget materiale om møller i forskellige arkiver. Nationalmuseet, foreninger og privatpersoner har indsamlet meget materiale og der er skrevet meget om møller. Den store interesse for sagen skyldes nok, at der for et par generationer siden fandtes et meget stort antal møller som stadig fungerede, drevet ved enten vind- eller vandkraft, beliggende meget synligt og meget smukt i landskabet. Mølleri var og er stadig nødvendigt til forarbejdning af kornet, for at næringsstofferne i kornet kan udnyttes og anvendes til fremstilling af mad og madvarer.

Maskinerne og teknologien i møllerne er fascinerende og møllerne har spillet en særlig rolle med at formale det mel, der skulle bruges til det daglige brød og malten der skulle bruges til ølbrygning. Mølleteknologien har dog også været anvendt til mange andre formål end kornmølleri.

Der er stadig mange aspekter af mølleriets historie, som trænger til at blive nærmere undersøgt og beskrevet. Derfor vil man også fremover kunne finde opslag her på siden, der handler og møller og om forskellige aspekter af mølleriets historie.

Historiesnedkeriet holder foredrag om møller og mølleri og arbejder jævnligt med at udforske aspekter af mølleriets historie. Det seneste bidrag kan læses i denne artikel i Erhvervshistorisk Årbog 2017. Resume på dansk og engelsk og fri mulighed for at downloade artiklen.