Velkommen til Historiesnedkeriet

16. sep 2019 | Nyhedsbrev

Historiesnedkeriet

Historiesnedkeriet er etableret af Ole Jeppesen i efteråret 2018. Ole tilbyder historikerarbejde og arbejder som idrætsinstruktør og med havearbejde.

Historikerarbejde kan f.eks. være historieresearch om personer, bygninger eller virksomheder, baseret på studier i litteratur og arkiver. Det kan også være historieformidling som tekst, ved foredrag, debatter eller andre former for events.

Nyhedsbrevet vil især handle om historiesnedkeriets historikerarbejde, men det kan godt være, at der indimellem vil være omtale af arbejdet som idrætsinstruktør, der for tiden foregår på nogle senioridrætshold og af havearbejde.

Byvandringer

I løbet af sommeren 2019 har historiesnedkeriet arrangeret en serie byvandringer – ind i Holbergtidens Odense. Hver tirsdag kl. 10 kunne man komme med på byvandring, hver måned af en ny rute, der havde fokus på en mindre del af byen. Udgangspunktet for vandringerne var de adgangsveje og porte til byen der eksisterede på Holbergs tid. I maj måned gik vi ind ad Skt. Jørgensgade og ved Frederiksbroen, i juni måned gik vi sydfra via Munkemøllestræde, i juli ad Vestergade og i august ad Nørregade. Vandringerne endte efter en time med fortællinger om bygninger, tiden og de personer der boede i Holbergtidens Odense på en af byens Cafeer. Cafeerne sponsorerede kaffe/the.

Meget har forandret sig siden Holberg levede, men det er let at få en fornemmelse af byens struktur på Holbergs tid. I 1761 blev byens bygninger takseret til brandforsikring. De er gennemgået, samlet og udgivet som en vejviser over Holbergtidens Odense af Finn Grandt Nielsen og Per Nørbak i 1988. Historiesnedkeriet har købt restoplaget og sælger bogen for kr. 75,- i forbindelse med historiesnedkeriets arrangementer.

Måske bliver byvandringerne – ind i Holbergtidens Odense en tilbagevendende sommerbegivenhed. Historiesnedkeriet er også snart klar med en rute i den centrale del af Odense som også vil blive tilbudt på engelsk for turister.

Historiesnedkeriet har også planer om at tilbyde nye serier af byvandringer. For tiden arbejdes der på en ny serie vandringer – ud af Holbergtidens Odense.

Grupper der ønsker at gå med historiesnedkeriet på en eller flere af byvandringerne, er meget velkomne til at kontakte historiesnedkeriet for at høre nærmere ang. tid, sted og pris.

Historiesnedkeriet arbejder også med andre former for historieevents. For tiden bl.a. med en serie frokoster på Druen & Bønnen, hvor frokosten indledes med et kort foredrag og debat om kendte odenseanere, der har gjort forskel. Det første handlede om C. F. Tietgen og der er flere på vej. https://www.facebook.com/events/527825844621482/

Højby Akademi

Historiesnedkeriet (Ole Jeppesen) underviser i historie ved Højby Akademi. Se nærmere her: https://www.bakkegaardensmusikskole.dk/hojby-akademiet-i-sognehuse.html

Historiecirkler

Historiesnedkeriet (Ole Jeppesen) er også initiativtager til en studiekreds i lokalhistorie i Dalum. Studiekredsen arbejder med at undersøge og formidle lokalhistorie. Historiecirkler har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om ideen og tankerne bag studiekredsen. Der er også en kalender, så interesserede kan følge med i hvad der arbejdes med i kredsen – og hvor vi er. https://historiecirkler.dk/om.html