De emmer af idyl, de gamle kornmøller som førhen skaffede befolkningen mel til det daglige brød. Længe var vandkraften den dominerende kraftkilde, men i løbet af 1800-tallet fik vind- og dampkraft stigende betydning. Udviklingen som forandrede kornmølleriet er...