Kornmølleriets historie

16. jul 2022 | Kornmølleriets historie

De emmer af idyl, de gamle kornmøller som førhen skaffede befolkningen mel til det daglige brød. Længe var vandkraften den dominerende kraftkilde, men i løbet af 1800-tallet fik vind- og dampkraft stigende betydning.

Udviklingen som forandrede kornmølleriet er kompliceret. En lang række nye tekniske muligheder, større frihed og ny viden medvirkede til forandringer, men økonomiske og politiske interesser spillede også ind og prægede udviklingen, idet nogle gerne ville udnytte de nye teknologiske muligheder, mens andre af forskellige årsager modarbejdede dem.

I en ny artikel som netop er publiceret i Erhvervshistorisk Årbog, forsøger jeg, at finde svar på hvordan kornmøllerne tilpassede deres virksomheder til den omfattende liberalisering der skete i løbet af 1800-tallet. Artiklen er frit tilgængelig https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/133412

“Hvis man skulle mangle enkelte detaljer i forståelsen af, hvordan den moderne mølleindustri blev indført i Danmark, så er alle detaljer med i denne artikel af Ole Jeppesen. Det er virkelig en mand, der kan sit kram!” (skrev Landsorten.dk 16.juli 2022)

Artiklen er det seneste bidrag. I 2017 udkom der også en artikel om emnet, men med særlig fokus på perioden 1884 til 1895. Den er også udgivet i Erhvervshistorisk Årbog https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/96145

Og i 2015 blev der publiceret en artikel om udviklingen af hvededyrkningen i Danmark i 1800-tallet. Det var et godt sted at begynde udforskningen af mølleriet, idet netop brødkornet selvfølgelig har spillet en meget vigtig rolle for mulighederne. Den artikel er publiceret i Tidsskrift for Landøkonomi, som desværre ikke er tilgængelig på nettet, men som kan lånes på biblioteket. (Når evnerne ikke svarer til viljen – om dansk hvededyrkning i 1800-tallet. I Tidsskrift for Landøkonomi, Nr. 2, september 2015, s.103-128).

Jeg holder gerne foredrag om emnet.