Tekstforfatning for Trap Danmark om møller

Tekstforfatning for Trap Danmark om møller

For tiden arbejdes der med at forfatte tekster om nogle fynske møller. Nogle af de møllebeskrivelser, som allerede er udgivet kan ses på værkets webside. Der er meget materiale om møller i forskellige arkiver. Nationalmuseet, foreninger og privatpersoner har indsamlet...